... Apocalypse | Escape Room Olsztyn – iESCAPE – Pokoje Zagadek w Olsztynie, Centrum Rozrywki, Rozrywka Olsztyn, Rozrywka dla Rodzin i Przyjaciół, Atrakcje Olsztyn, Atrakcje dla Dzieci, Atrakcje dla Dorosłych, Firmowa Integracja, Impreza Integracyjna, Wyjście Klasowe, Mobilny Escape Room. Największy Escape Room w Olsztynie. Największy Escape Room na Warmii i Mazurach. 6 pokoi zagadek do wyboru. 6 escape room do wyboru.
  • en

Apocalypse

Year 2514. Earth was struck by a meteorite. The impact force wiped out every aspect of life from the planet. Over one day everything was destroyed… almost everything. You have survived! Around you only ashes, wrecks, ruins of Olsztyn, and whatever remained of the meteorite. Slowly but surely you are unveiling the truth about what really happened. Your goal is to restore life on the planet and get out of the post-apocalyptic zone. Will you make it before the next shockwave?